Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brýle pro Afriku - aktuálně
(7.3.2008)

Sbírka použitých brýlí pro Středoafrickou republiku, kterou vyhlásila SIRIRI o.p.s. pokračuje do 15.6.2008, sbírka vyvolala velikou vlnu solidarity.

 Je to dobrá zpráva o velikém potenciálu ochoty a solidarity žáků, studentů, jejich učitelů a mnoha dalších lidí.

 

Je to dobrá zpráva o tom, že mnozí z nás jsou si vědomi své odpovědnosti za to, že máme štěstí žít v bohaté zemi, že jsme měli štěstí narodit se a žít v míru a nadbytku.

 

Je to dobrá zpráva o tom, že mnozí z nás ví, že se mají o co rozdělit a také to dělají. Dělí se s těmi, kteří bez vlastní viny trpí nedostatkem jakéhokoli druhu, např. brýlí.

 

Děkujeme vám všem a děkujeme zvlášť těm, jejichž pomoc je mimořádná. Velký dík patří zejména Základní škole speciální v Praze 6, Rooseveltova 8,(www.skolaroos.cz) která funguje jako kontaktní místo, kam jsou všechny zásilky brýlí posílány. Děkujeme za mimořádnou ochotu, angažovanost a spolupráci učitelům i paní ředitelce této školy.

 

Děkujeme všem individuálním dárcům. Pro velké množství zásilek není v našich silách všem jednotlivě odpovídat.

 

Děkujeme také optikám, které nám nabízejí spolupráci a kterou i nadále velmi vítáme! Dalším případným spolupracovníkům z řad odborníků rádi poskytneme podrobné informace. Kontaktujte nás na: bryle@siriri.org

Brýle pro Afriku - aktuálně
(18.2.2008)

Informační kampaň, kterou obecně prospěšná společnost SIRIRI zahájila na podzim 2007 pro polozapomenutou Středoafrickou republiku, přináší své plody.

Sbírky použitých brýlí probíhají ve školách, pozornost této akci věnují regionální tiskoviny, regionální televize, studenti, dobrovolníci.

Třídění, měření a čištění brýlí zajišťují před expedicí do Středoafrické republiky dobrovolníci SIRIRI o.p.s. ve spolupráci s oční lékařkou.

Spolupráci nám nabídly i některé optiky, což velmi vítáme.

Tazatelům opakovaně odpovídáme na tyto nejčastější dotazy:

  • „Jaké brýle sbíráte?“

Vítáme brýle v dobrém stavu, brýle dětské, s kovovými obrubami, nepoškozené. Sklíčka nesbíráme. 

  • „Mám na každém oku jinou dioptrii, nevadí to?“

Malý rozdíl nevadí, velký ano.

  • „Do kdy bude sbírka probíhat?“

Vzhledem k velkému množství shromážděných brýlí a omezené kapacitě dopravy z ČR do SAR, uzavřeme první etapu sbírky k 15.6.08. Tento termín souvisí také s tím, že po ukončení školního roku nebude v době letních prázdnin poštovní zásilky nikdo přejímat. O pokračování sbírky budeme informovat na těchto webových stránkách.

  • „Může SIRIRI o.p.s. zajistit přepravu shromážděných brýlí na uvedenou pražskou adresu?“

SIRIRI o.p.s. organizuje s podporou dobrovolníků sbírku, měření, čištění brýlí a expedici do SAR. Finančními prostředky na dopravu po České republice SIRIRI nedisponuje.

  • „V kolik hodin lze přinést brýle na uvedenou adresu?“

V pracovních dnech mezi 7 a 16 hodinou.

SIRIRI o.p.s. děkuje všem dárcům za podporu a vyjádření solidarity při sbírce brýlí pro polozapomenutou Středoafrickou republiku 

Projekt Studna v závěrečné fázi 
(16.1.2008)

Projekt Studna postoupil do své závěrečné fáze. Díky vašim darům se nám na tento projekt podařilo shromáždit cca 270 000 Kč (10 200 euro), které jsme tento týden odeslali do Bangui (SAR). Vrtání studny by mělo začít v nejbližších dnech či týdnech. Celková cena bude záviset hlavně na hloubce vrtu, do které bude nutno jít, a přislíbil ji uhradit v potřebné výši náš sponzor. Až bude studna hotova, předáme ji organizaci Voix du Coeur, které bude sloužit v plánovaném projektu pracovně-výchovného centra pro děti z ulice v hlavním městě Bangui. Sbírkový účet pro tento projekt bude uzavřen. Děkujeme za vaši podporu!

SIRIRI navštívila SAR 8.-22. listopadu
(6.12.2007)

„V listopadu jsme navštívili Středoafrickou republiku. Cílem naší cesty bylo zhodnotit probíhající projekty a s pomocí našich tamějších spolupracovníků vytipovat další projekty. Navázat nové kontakty se středoafrickými organizacemi. Deset dní (jsme) prožili ve městě Bozoum na severozápadě SAR, kam směřuje velká část pomoci Siriri o.p.s.  (V bozumské nemocnici pracoval dva roky jeden ze zakladatelů společnosti, MUDr. Marcel Drlík). Pár dní jsme s místními mohli sdílet jejich radosti i těžkosti. Zajistili jsme bezpečné dodání finanční pomoci na místo určení, dopravili jsme brýle, pomáhali jsme misionářům při rozdělování humanitární pomoci, učili v africké škole."

Další podrobnosti o jednotlivých projektech najdete na jejich stránkách (Projekt Stacionář, Projekt Studna) a v následujících odstavcích (Uprchlíci, Brýle pro Afriku).

Stacionář:

Stavba stacionáře pro sirotky Arc-en-ciel (Duha) v Bozoumu je téměř dokončena. Když jsme odjížděli, zbývala jen střecha nad jídelnou a hernou a menší práce na ostatních domech (betonové podlahy, omítky). Je to komplex několika - pěti domů (třídy, velká jídelna, kuchyně, ošetřovna, kancelář, malý sklad potravin a materiálu...). SIRIRI se na jeho výstavbě podílela přibližně z jedné čtvrtiny, 10 000 eury, které byly dodány již v minulém roce. Stacionář začne fungovat na přelomu roku. Letos Siriri dodala potřebné prostředky (dalších 10 000 eur) na první rok provozu (2008). Náklady zahrnují jídlo, školní potřeby pro sirotky a platy několika pracovníků (tři až čtyři místní vychovatelé a kuchařka). Ve stacionáři budou pracovat i dobrovolníci z Bozoumu, případně i z Evropy. Prostředky na provoz v dalším roce (2009) a na další potřeby sirotků začínáme shromažďovat právě teď!

Uprchlíci:

Situace v širokém okolí města Bozoum je pro místní obyvatele velmi těžká: skupiny ozbrojených banditů drancují vesnice a unášejí členy bohatších rodin na výkupné. Tito bandité jsou často bývalí žoldnéři nebo lidé na útěku, původem ze sousedních států (Kamerun, Súdán, Čad) i z větší vzdálenosti (Rwanda). Vesničané se před bandity uchylují s trochou zachráněného majetku do města, které je relativně bezpečné. Ve městě Bozoum je nyní asi 12 000 uprchlíků na 22 000 původních obyvatel. Karmelitánská misie, s níž SIRIRI spolupracuje, se snaží uprchlíkům vypomáhat, zajišťuje výuku jejich dětí, distribuci jídla od Světového potravinového programu, pomáhá uprchlíkům vytvořit prozatímní samosprávu, která jim usnadňuje začlenění do nového prostředí. SIRIRI do Bozoumu dodala pro uprchlíky 3 000 eur, které byly použity na nákup léků pro nemocné a školních potřeb pro děti.

Brýle pro Afriku:

V rámci naší cesty do SAR jsme dopravili 700 kusů přeměřených a vyčištěných brýlí dispensářům (ambulantním zdravotnickým zařízením pro chudé) v Bangui, hlavním městě SAR. Několik desítek brýlí bylo dodáno také do dispensáře v Bozoumu. Brýle budou místní zdravotní sestry rozdělovat nejchudším pacientům, kteří si nové brýle nemohou z finančních důvodů dovolit. Shromažďování brýlí v ČR v rámci tohoto projektu pokračuje.

Projekt Studna:

Se středoafrickou organizací Voix du Coeur jsme projednali detaily projektu Studna pro děti ulice. Studna má být vyvrtána v prvním čtvrtletí roku 2008, na studnu naváže stavba výchovného centra. Centrum je určeno pro starší chlapce z ulice (nad 14 let), kteří zde budou žít a v malých skupinkách se pod dohledem vychovatelů budou učit pracovat na pozemku v Bimbo (okrajová čtvrť hlavního města SAR Bangui). Chlapci tak dostanou možnost vymanit se ze života na ulici, kde se živí krádežemi, naučí se obdělávat půdu a jednoduchým řemeslům. Díky pomoci dalších organizací pak bude Voix du Coeur pomáhat těmto mladým mužům usadit se na vlastní půdě mimo hlavní město a začít vlastní, samostatný život.

Země v srdci Afriky zazáří v Novém Boru
(23.11.2007)

Zazní hudba a zpěv. Vyšlehne plamen. Obrazy a sochy africké jsou k dražbě připraveny. Lékař dobrovolník bude vyprávět o dvou letech života ve Středoafrické republice. Co budete dělat vy?

Přijďte v  úterý 27. listopadu 2007 strávit večer do Parkhotelu v Novém Boru.

Večer Země v srdci Afriky bude zahájen vystoupením tanečního souboru Boráček a fire show v 17 hodin. O šesté hodině večerní vás osloví MUDr. Marcel Drlík a jeho zkušenosti ze SAR. Dražba soch a obrazů započne v 19 hodin. Večerem bude provázet skupina Nsango Malamu (CZ, Kon, Ang).

SIRIRI rámci projektu Dětský stacionář, který funguje ve středoafrickém městě Bozoum, věnuje  výtěžek z akce Země v srdci Afriky sirotkům ze stacionáře.

Večer Země v srdci Afriky pořádá Siriri o.p.s a DDM Smetanka pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana a starostky Nového Boru Stanislavy Silné.

SIRIRI navlékla bílou pásku
(13.11.2007)

SIRIRI o.p.s. je od listopadu součástí kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Stala se tak členem celonárodní koalice a zapojila se do celosvětové kampaně, jejímž symbolem je bílá páska.

Předseda správní rady Mgr. Petr Glogar dne 13. listopadu 2007 SIRIRI oficiálně přihlásil k požadavkům kampaně. Tímto se naše obecně prospěšná společnost zařadila mezi organizace spolupracující na kampani. Ty se podobně jako SIRIRI zabývají humanitární a rozvojovou pomocí, vzděláváním, gender problematikou a problémy životního prostředí. 

Zmiňovaná národní koalice, jejíž součástí je nově i SIRIRI,  vznikla v reakci na  Globální výzvu k akcím proti chudobě. Nyní koalice spojuje organizace, které různými cestami usilují o snížení globální chudoby a plnění rozvojových cílů tisíciletí

Deset základních požadavků kampaně čtěte na:
http://www.ceskoprotichudobe.cz/o-kampani/index.php?id=pozada .

SIRIRI jako spolupracující organizaci hledejte na:
http://www.ceskoprotichudobe.cz/o-kampani/index.php?id=spolup

Nová verze webových stránek, přihlášky do Klubu přátel
(13.11.2007)

Vážení návštěvníci,

pokud se na webové stránky SIRIRI vracíte, jistě jste si všimli nové grafické úpravy a přepracované navigace. Věříme, že Vám díky těmto krokům budeme moci nabízet informace v přehlednější stuktuře a že se rychleji dostanete právě k tomu, co Vás zajímá.

Při přípravě nové verze webových stránek ovšem došlo k chybě, která v některých případech zabránila odeslání přihlášky do Klubu přátel. Za chybu se omlouváme a prosíme - pokud jste v poslední době odeslali přihlášku a nedostali reakci - abyste přihlášku odeslali ještě jednou. Děkujeme za pochopení.

Přejeme Vám dobrou náladu do podzimního sychravého počasí
Adam Böhm, webmaster

Hledáme nebytové prostory  
(6.10.2007)

Obecně prospěšná společnost SIRIRI hledá nebytové prostory v Praze. Cca 50m2, dostupnost MHD podmínkou, i v horším stavu. Prostory budou sloužit jako administrativní zázemí a informační centrum pro veřejnost. Kontakt: Pavel Pola, 720 477 271, pavel.pola@siriri.org

Jde o veřejnou sbírku použitých brýlí, jejichž odeslání do zdravotnického střediska ve Středoafrické republice zajistí SIRIRI o.p.s. Oční vada je často překážkou ke studiu jinak nadaných žáků. SIRIRI o.p.s. zajistí dopravu brýlí do SAR a ve spolupráci se svými tamními partnerskými organizacemi se postará o distribuci a využití brýlí.

Shromážděné brýle budou před odesláním do Afriky ve spolupráci s odborníky přeměřené, označené a vyčištěné. Brýle budou odeslány na dvě cílová místa: jedním je Dispenzář (ambulance) svatého Pavla v hlavním městě Bangui a druhým Dispenzář v městě Bozoum. Zde pracují oční lékaři, kteří zajistí distribuci dovezených brýlí.

Ve Středoafrické republice stojí brýle průměrný roční plat, a jsou tak pro většinu lidí nedostupné. V dispenzáři však za brýle vybírají jen symbolický poplatek. Mohou si to dovolit díky sbírkám starých brýlí v Evropě. Nedostatek je však obrovský. „Ať dostaneme deset brýlí, nebo sto, rozhodně vše rozdáme,“ potvrzuje sestra June Ralph, která v dispenzáři působí.

Máte doma nepoužívané dioptrické brýle? Nevíte co s nimi? Zapojte se s námi do rozvojové pomoci!

Brýle můžete zasílat na adresu: Základní škola speciální, Rooseveltova 8, 160 00 Praha 6

Pokud se chcete zapojit do projektu, kontaktujte nás prosím na adrese: bryle@siriri.org

Odeslání první zásilky předpokládáme v listopadu 2007.

"Země císaře kanibala" - SIRIRI o.p.s. ve Středoafrické republice
(30.8.2007)

Rádi bychom vás pozvali na přednášku Marcela Drlíka, kterou SIRIRI o.p.s. organizuje ve spolupráci s Humanistickým centrem Narovinu o.s. Přednáška proběhne ve středu 26. září 2007 od 18:30 hodin v Humanistickém centru Narovinu. Najdete ho v ulici Vltavská 24 na Praze 5, kousek od stanice metra B - Anděl.

Doktor Marcel Drlík, autor knihy Český lékař v srdci Afriky (Portál, 2005), působil ve Středoafrické republice více než dva roky jako lékař dobrovolník. V místních nemocnicích zastával v primitivních podmínkách prakticky všechny funkce - od internisty a chirurga až po gynekologa a porodníka. V roce 2006 stál jako jeden ze šesti zakladatelů u zrodu obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Ta se snaží pomáhat lidem v Středoafrické republice, osmé nejchudší zemi světa. Od začátku spolupracuje s partnerskou organizací, která působí přímo na místě pomoci.

V rámci přednášky bude promítán také film, který byl natočen při cestě zástupců SIRIRI o.p.s. do Středoafrické republiky v listopadu 2006. Od 10. do 30. září bude navíc v Humanistickém centru Narovinu k vidění výstava fotografií.

Jste srdečně zváni!

www.siriri.org
www.humanistinarovinu.cz

Situace ve Středoafrické republice
(21.7.2007)

Země je v posledních měsících stále více sužována nestabilitou a střety povstaleckých skupin, převážně na severu země. V osmnáctitisícovém městě Bozoum misionáři v současné chvíli evidují 10 000 uprchlíků ze severních oblastí země i ze sousedních států. Snaží se zabezpečit jim základní potřeby. Část uprchlíků pochází také z oblasti Darfúru (Súdán), kde probíhají krvavé boje. Podle odborníků není vyloučeno, že by se mohly přenést i na zahraniční půdu. (viz také článek z deníku iHned )

Projekty

Projekt Brýle 
Projekt Brýle
 

Tričkem pro Afriku

 

 

Denní stacinář pro sirotky

 

Studna pro děti ulice

 

Středoafrická republika

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář